หจก.เวียงอุดมพัฒนา
(VEANGUDOM PHATTHANA LTD.,PART)

นำเข้า จัดจำหน่ายพลาสติกวิศวกรรม ( Engineering plastics )
ซุปเปอร์ลีน ( Superlene )
POM ,MC NYLON ,CAST NYLON ,PA6G ,NYLON ,PA6 ,PVC ,TEFLON
HDPE PE300 ,UHMW PE1000 ,PEEK ,BAKELITE ( แบ็คกาไลท์ )
ACRYLIC ( อะครีลิค ) ,POLYCARBONATE ( โพลีคาร์บอเนต ) PC
POLYPROPYLENE ( โพลีโพรพีลีน ) PP ,POLYURETHANE ( โพลียูรีเทน ) PU

ติดต่อสอบถาม
Facebook : https://www.facebook.com/Veangudomphatthana
Tel : 02-7522031 ,02-7522032 ,
081-9005928 ,086-3309940 ,
084-1431363 ,084-2362490 ,
084-6366614
Email : marketing@veangudom.com ,
duang7099@gmail.com

Line :

Product

POM / POLYOXYMETHYLENE

POM / POLYOXYMETHYLENE

MC NYLON / CAST NYLON ,PA6G

MC NYLON / CAST NYLON ,PA6G

BAKELITE / PHENOLIC

BAKELITE / PHENOLIC

NYLON ,PA6 / POLYAMIDE

NYLON ,PA6 / POLYAMIDE

UHMW PE1000

UHMW PE1000

HDPE PE300

HDPE PE300

PEEK / POLYETHERETHEKETONE

PEEK / POLYETHERETHEKETONE

ACRYLIC /PMMA

ACRYLIC /PMMA

POLYCARBONATE / PC

POLYCARBONATE / PC

POLYPROPYLENE / PP

POLYPROPYLENE / PP

POLYURETHANE / PU

POLYURETHANE / PU

POLYVINYL CHLORIDE / PVC TRANSPARENT

POLYVINYL CHLORIDE / PVC TRANSPARENT

POLYVINYL CHLORIDE / PVC GREY

POLYVINYL CHLORIDE / PVC GREY

TEFLON / PTFE

TEFLON / PTFE

หจก.เวียงอุดมพัฒนา (VEANGUDOM PHATTHANA LTD.,PART)

Tel: 02-7522031 ,02-7522032 , 081-9005928 ,086-3309940 , 084-1431363 ,084-2362490 , 084-6366614
Email: marketing@veangudom.com , duang7099@gmail.com