นำเข้าและจัดจำหน่ายพลาสติกวิศวกรรม ซูเปอร์ลีน และสายพานลำเลียง Engineering plastic & Conveyor belt & Machine part

ENGINEERING PLASTIC & CONVEYOR BELT, POM, NYLON, MC NYLON, CAST NYLON, PA6, PP, PC, PE300, HDPE, PE1000, UHMWPE, BAKELITE COTTON, BAKELITE PAPER, TEFLON, PVC CLEAR, PVC GREY, ACRYLIC, POLYURETHANE , PU
TEFLON
TEFLON ROD
TEFLON SHEET
เทปล่อน (TEFLON) คุณสมบัติของเทปล่อน คือมีสารหล่อลื่นในตัว น้ำหนักเบากว่าเหล็ก 8 เท่า ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ทนกรด ด่าง และสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดเสียงในงานต้องมีการเสียดสี ทนอุณหภูมิสูง 250 องศาเหมาะสำหรับการทำ ซีล วาล์วซีล ปะเก็น แหวนสูบ ไม่ติดชิ้นงาน มีคุณสมบัติทำให้ไม่ติดชิ้นงานชิ้นงานสามารถล่อนอกจากพิมพ์ได้ง่าย
PTFE / Teflon (Polytetra Fluoroethylene) is one of the high performances engineering plastics & used in various applications, especially in Chemical Industries Field. PTFE / Teflon represent a very good sliding friction properties & high resistance to chemical attack.
APP sells PTFE Rod, PTFE Sheet, and PTFE Tube & PTFE Machined Component which are made of Rod and Sheet according to customer's requirement. We supply PTFE product in Natural White color.
Typical Properties:
- Wide temperature use range: -200? ~ +260?
- Resistance to virtually all corrosive chemical
- Very low coefficient of friction
- Non-flammable
- Excellent dielectric properties
- Good mechanical properties
- Excellent tensile strength
Virgin PTFE Applications:
- O-Rings
- Envelope Gaskets
- Seals
- Bellows
- Linings (chemical)
- Valve Seats
- Anti-friction bearing & bearing plates.
- Pipes & tubing for carrying chemical
- Seals & gaskets.
- Linings & coatings
- Pipe supports (ex: Elbow, Flange)